Conferinta dedicata promovarii eficientei energetice

Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti – Prahova” impreuna cu membri sai fondatori, Consiliul Judetean Prahova si Primaria Municipiului Ploiesti, organizeaza, in colaborare cu Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, evenimentul „Eficienta si performanta energetica” – conferinta dedicata promovarii eficientei energetice, ce va avea loc in data de 23 septembrie 2010 in aula Universitatii Petrol si Gaze Ploiesti, incepand cu ora 9:00.
Aceasta manifestare vizeaza o eficientizare a comunicarii intre specialistii in domeniu si publicul tinta de pe teritoriul judetului Prahova, comunicare ce reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea tintei globale de 20% pana in 2020 la nivelul UE: reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 , reducerea consumului de energie cu 20% si cresterea ponderii energiei produse din surse regenerabile pana la 20%.
In cadrul conferintei, vor fi abordate aspecte legate de:
certificatul de performanta energetica;
auditul energetic al cladirilor;
– termografia in domeniul constructiilor;
– reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO2 ;
– solutii moderne de eficientizare a energiei;
– legislatia privind performanta energetica a cladirilor;
programe de calcul al performantei energetice a cladirilor;
– concepte revolutionare de eficienta energetica.

Algorithm+ Romania si IPCT Instalatii Bucuresti vor prezenta publicului prahovean cele doua aplicatii dedicate determinarii eficientei energetice:

AllEnergy Software v1.0 Apartamente AllEnergy Software v4.0 – Cladiri